From: Regnskabsskolen/Anette Sand <post@regnskabsskolen.dk>
Subject: Sort arbejde eller vennetjeneste?

Hej Læser

Den 9. marts bliver årsopgørelsen tilgængelig i TastSelv, og vi selvstændige kan udfylde vores oplysningsskema for 2019. Så det er ved at være tid til at få styr på årsregnskabet.

Skat.dk har en fin vejledning i, hvordan du udfylder de enkelte felter i oplysningsskemaet: Hvordan udfylder jeg de enkelte felter?

Skal vi hjælpe dig? Så ring til os på 33330161.

Skal du bruge virksomhedsordningen?

Hvis du i din virksomhed har:

  • Høje renteudgifter
  • Overskud, der skal opspares
  • Meget store aktiver, f.eks. ejendomme,

så kan det være en fordel for dig at bruge virksomhedsordningen. Det er noget, der kræver planlægning - man skal vide, hvad man gør. Derfor har vi et 1-dagskursus i grundlæggende skatteberegning, skatteplanlægning og virksomhedsskatteordning for erhvervsdrivende med personligt ejede virksomheder, f.eks. enkeltmandsvirksomheder, og bogholdere, der arbejder med dem.

Det er revisor Kasper Kyndsberg der underviser. Næste gang er d. 29. april, og kan du ikke der, er d. 10. juni også i kalenderen. Læs alt om kurset her:

Grundlæggende VSO for personligt ejede virksomheder

Pas på venners hjælp, hvis du er virksomhedsejer

For en måneds tid siden kom der en afgørelse fra Landsskatteretten, hvor en butiksindehaver havde været sygemeldt og fået sygedagpenge i næsten et år, men alligevel havde drevet forretningen videre ved hjælp af seks venner og bekendte, der på skift havde passet butikken uden at få betaling for det.

Det var jo pænt af dem, men det var ikke gratis for butikkens ejer. Han blev beskattet af de 151.600 kr., man skønnede, at hjælpen havde været værd.

Det rejser spørgsmålet: Hvor går grænsen mellem vennetjenester og sort arbejde? Læs mere på Anettes blog:

Skal der betales skat af vennetjenester?

Månedens bog: Håndbog for nye chefer - ekstra nedsat!

Hvad skal der stå i ansættelseskontrakten? Har mine medarbejdere ret til fri på barns første sygedag? Hvad er AES, AFU og AUB?

I Håndbog for nye chefer finder du de svar, du har brug for. Bogens fakta og illustrative eksempler giver hjælp og inspiration til at løse de udfordringer, du vil møde som arbejdsgiver, leder og chef.

Vi har lige sat bogen 100 kr. ned, OG her i marts sparer nu 20 % ekstra på den med rabatkoden '20tilmig'

[Bllede af månedens bog]

Køb bogen her: Håndbog for nye chefer

Bliver 2020 året, hvor du uddanner dig til bogholder? Nye hold i kalenderen

Den 16. april starter næste hold Diplomkursus for bogholdere. Det er ved at være fyldt, men du kan endnu nå at komme med.

Undervisningen strækker sig over 11 uger og er delt op i moduler, som du også kan vælge at købe enkeltvis, hvis du ikke har brug for hele pakken.

Læs alt om Diplomkursus for bogholdere her

[Billede af kursistudtalelse]

Kan du ikke nå at starte på næste hold, kan vi glæde dig med, at vi har netop lagt datoerne for de resterende hold på hjemmesiden. De starter hhv. d. 13. august og d. 15. oktober. Og der er også altid mulighed for at tage uddannelsen online: Diplomkursus for bogholdere som blended learning

De bedste hilsner
Regnskabsskolen

P.S. Kender du en, der er ledig? Så send dem gerne linket på det 6-ugers jobrettede kursus, vi udbyder sammen med Nyledige: Økonomistyring med e-conomic og Excel